Welkom!

Welkom op onze website! Leuk dat u nieuwsgierig bent naar onze vereniging.

Het schermen eens proberen? Het schermen is een prachtige sport en wij bieden een introductiecursus voor € 60,- aan om op die manier het schermen zonder enige verdere verplichting eens te proberen.

Wij organiseren elk jaar meerdere cursussen in Maastricht. Tijdens vier lessen laten we je de beginselen van het schermen ervaren en laten we ervaren waarom het zo’n leuke sport is. Daarna weet je of schermen ook jouw sport is en kun je lid worden van schermvereniging La Rapière.

Lees verder …

Corona-maatregelen per 6-11-2021

Per 6-11-2021 wordt aan alle niet-gevaccineerde 18plussers verzocht niet deel te nemen aan de schermlessen. Tevens worden alle leden van 18 jaar en ouder verzocht een vaccinatiebewijs (smartphone of papier) te laten controleren bij binnenkomst.

Limburgse SchermBeker 2021-2022

De competitie om de Limburgse Schermbeker wordt in het lopende seizoen als volgt gepland.

Datum

24-10-2021

05-12-2021

09-01-2022

06-02-2022

24-04-2022

Vereniging

Jarnac

SG La Rapière

Axionikos

SK Herckenrode

SV Elan

Plaats

Leopolsburg

Maastricht

Heerlen

Herckenrode

Roermond

Deelname opgeven via de maître.


Voorzichtige herstart blijkt valse start.

De voorzichtige herstart bleek toch een valse start te zijn. 7-12-2020 was ook gelijk de laatste maal dat we mochten schermen in 2020.

In januari 2021 hopen we nu een goed herstart te maken om de COVID-19-problemen. achter ons te laten.

Tot dan: hou vol/ “haw pin” en een fijne jaarwisseling toegewenst!

Voorzichtige herstart voor de jeugd

Vanaf maandag 6 december kunnen we weer starten met schermen voor de jeugd!

Op grond van de adviezen/eisen van de regering, KNAS en gemeente Maastricht kan de jeugd (tot 18 jaar) weer schermen, mits er rekening gehouden wordt met de verschillende aandachtspunten:

  • Blijf thuis indien je koorts en andere (milde) klachten hebt die doen denken aan COVID-19.
  • Vaak handen wassen en spulletjes desinfecteren.
  • Houd 1,5 meter afstand als je niet aan het schermen bent.
  • Draag een mondmasker zodra je de sporthal binnen gaat. Het mondmasker mag je af doen bij het sporten op de sportvloer.
  • Ouders/begeleiders mogen niet op de tribune plaatsnemen(!)
  • Aan het einde van de les verlaten jullie sportvloer met jullie masker op.
  • Giel Hamelers zal de belangrijkste instructeur zijn. Frans is er bij om de zaak in de gaten te houden.

Zolang dit goed gaat, gaan wij gewoon weer fijn schermen. De wedstrijdgroep kan slechts tot 20:30 blijven, omdat de volwassenen nog niet mogen schermen.

KNAS-contributies 2021

Tijdens de ALV van de KNAS van 31-10-2020 is besloten om de contributie van de KNAS per 1-01-2021 als volgt vast te stellen:

Volwassenen:

Jeugd (tot 21 jaar)

Tijdelijk introductie-lidmaatschap:

€ 60,75

€ 30,50

€ 5,-

De KNAS-contributie wordt aan het begin van het kalenderjaar geïnd door de penningmeester.

COVID-19 maatregelen vanaf 13 oktober

Op 13 oktober jongstleden heeft het kabinet besloten om aangescherpte maatregelen af te kondigen om het Coronavirus ‘plat te slaan’. Zowel NOC*NSF, KNAS, MaastrichtSportief hebben advies gegeven de maatregelen binnen het sporten secuur uit te voeren.

Omdat het heel lastig of onmogelijk is met kinderen les te geven in het schermen én rekening te houden met de adviezen, heeft het bestuur besloten alle schermactiviteiten voor volwassenen en jeugd tot 1 december 2020 te staken. Daar valt dan ook de les voor Sjors Sportief onder.

Het bestuur hoopt dat de landelijke maatregelen weer rond die tijd verlicht worden en dat het weer veilig wordt om elkaar in de sporthal te ontmoeten.

Blijf gezond en ‘haw pin‘!

Mondmaskers

Op verzoek van de gemeente maken wij u erop attent dat de gemeente een dringend advies geeft aan ouders/bezoekers van sporthal de Heeg gebruik te maken van mondmaskers ter voorkoming van COVID-19-besmettingen.