Laddercompetitie

Doel is te bepalen wie tijdens de zomervakantie zich mag tooien met de titel "Zomerkoning(in)".

Tijdens de les van 14-01-2019 wordt uitgelegd welke regels gebruikt worden in deze competitie. De ouders hebben een bericht met een PDF-bestand over de regels van de competitie ontvangen.

einddatum
Mon, 07/08/2019 - 12:00

Herkansing LSB Leopolsburg

Jongstleden zondag 13-01-2019 was een wedstrijd in het kader van de Limburgse Schermbeker gepland te Leopolsburg. Het aantal aanmeldingen was hiervoor zó laag dat de organisatie besloten heeft de wedstrijd af te zeggen.

Op zondag 17 februari wordt dit toernooi nog eens georganiseerd. De leden worden gevraagd zich vroeg in te schrijven, zodat bijtijds mensen kunnen worden afgezegd.

Geef je naam en wapen door aan de maître op 11 februari!

Ladder competition

Goal is to find out who may call him/hear during summer vacation "Summer King/Queen". In the Netherlands a strawberry is also known as a "Summer King".

Starting on monday 01-14-2019 we'll explain what rules will be used in this competition. Their parents have received an e-mail with PDF about these rules.

einddatum
Mon, 07/08/2019 - 12:00

Pagina's