La Rapière tekent Maastrichts Sportakkoord

La Rapière heeft het Maastrichts Sportakkoord ondertekend in een aanzet zowel de schermsport toegankelijker te maken voor kinderen, voor rolstoelschermen en als stimulering van algemene sportactiviteiten:

In juni 2018 kwamen in Den Haag organisaties en instellingen op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en zorg bij elkaar om samen met de minister van Sport het Nationaal Sportakkoord te ondertekenen. In dat akkoord met de titel ‘Sport verenigt Nederland’ zijn ambities geformuleerd gericht op versterking van de sport en optimale benutting van de maatschappelijke kracht ervan. Met het Sportakkoord wil men landelijk bereiken dat iedereen – écht iedereen – een leven lang plezier in sport kan hebben. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Nu en in de toekomst.

Citaat MaastrichtSport.nl/sportakkoord

Als eerste aanzet zal onze vereniging kennismakingslessen aanbieden voor basischoolleerlingen in de groepen 5 – 8.

Het volledige sportakkoord is hier te vinden.

nl_NLNederlands
Powered by TranslatePress