Agenda GMM 2022

On Monday 21 April (Easter Monday), the board wants to account for the policy pursued since 1-4-2019 during the ALV 2022.

 • walk in starting 19:00h
 • Start 19:00h
 • Closing (at the latest) 22:00
 • after-party

The agenda for this meeting is provisionally set as follows:

 • Welcome
 • Quorum determination
 • Opening meeting
 • Cancellations
 • Minutes GMM 2020
 • Minutes GMM 2021
 • Accountability of the chairman's policy
 • Report Secretary
 • Repot Treasurer
 • Report Cash Control Committee
 • Contribution increase proposal
 • Retirement schedule
 • Election of new board member
 • Any other business / Wttk

Membership fees National Fencing Association.

During the General Member Gathering of the Dutch Fencing Association (KNAS) the members agreed upon the membership fees per Jan 1, 2021 as follows:

Adults:

€ 60,75 Youth (U21): € 39,50 Temporal: € 5,00

Temporal membership Federation:

€ 60,75

€ 30,50

€ 5,-

These membership fees will be collected via our Treasurer.

Huur materiaal

Zoals in de ALV van 27-01-2020 is vastgesteld, gaat het bestuur over tot het innen van huur van schermkleding om langs deze weg de (jeugd)leden te stimuleren eigen materiaal aan te schaffen.

Zeker nu we in de nasleep van de COVID-19-pandemie verkeren( …?), wordt de noodzaak tot het gebruik van eigen materiaal steeds meer duidelijk. Van grootste belang zijn de onderdelen die in aanraking met de huid komen (masker en handschoen).

Vanaf volgende week (14 september 2020) wordt bij de leden de eigen materialen geregistreerd, om inzage te krijgen in het eigen materiaal. Daarmee kunnen we de leden (en ouders) op de hoogte brengen van de huur van schermkleding.

De huurinning wordt dan per 1-10-2020 ingezet via de automatische incasso.

Overstap hosting provider

Vanwege grote DDOS-aanvallen bij meerdere internet hostingproviders afgelopen week was het bestuur genoodzaakt de website van onze vereniging bij een andere webhosting provider onder te brengen.

Sinds 2005 was onze vereniging klant bij de vorige provider, waar deze onze website, e-mail en andere belangen prima beheerde. Jammer genoeg bleven de afgelopen tijd de problemen te lang voortduren naar inzicht van het bestuur.

La Rapière tekent Maastrichts Sportakkoord

La Rapière heeft het Maastrichts Sportakkoord ondertekend in een aanzet zowel de schermsport toegankelijker te maken voor kinderen, voor rolstoelschermen en als stimulering van algemene sportactiviteiten:

In juni 2018 kwamen in Den Haag organisaties en instellingen op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en zorg bij elkaar om samen met de minister van Sport het Nationaal Sportakkoord te ondertekenen. In dat akkoord met de titel ‘Sport verenigt Nederland’ zijn ambities geformuleerd gericht op versterking van de sport en optimale benutting van de maatschappelijke kracht ervan. Met het Sportakkoord wil men landelijk bereiken dat iedereen – écht iedereen – een leven lang plezier in sport kan hebben. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Nu en in de toekomst.

Citaat MaastrichtSport.nl/sportakkoord

Als eerste aanzet zal onze vereniging kennismakingslessen aanbieden voor basischoolleerlingen in de groepen 5 – 8.

Het volledige sportakkoord is here te vinden.

en_GBEnglish (UK)
Powered by TranslatePress