Nieuwsbrief Kandidaatleden 2023
Schermgroep La Rapière Maastricht

Beste {name} {surname},

 

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat uw kind of u hebt deelgenomen aan de introductiecursus Schermen bij onze vereniging én mondeling of schriftelijk hebt aangegeven belangstelling te hebben lid van onze vereniging te worden.

 

Hieronder treft u links aan naar de inschrijfformulieren van onze vereniging. 

Inleveren van de ingevulde Inschrijfformulieren kan via e-mail.

Download inschrijfformulier Jeugd (<18 jaar)
Download inschrijfformulier Volwassenen (>17 jaar)
Download Huishoudelijk Reglement
Download Seizoenskalender

Kostenplaatje:

 

Lidmaatschapskosten:  Jeugd | Volwassenen
Eenmalige kosten: € 25,- € 25,-
Verenigingslidmaatschap
Maandelijks (2023)    - 20,-    - 25,-
In 2024 worden de contributiegelden geïndexeerd. Bondslidmaatschap KNAS
Jaarlijks (2023)     - 31,65   - 63,30 


Betaling geschiedt via automatische incasso.

Schermuitrusting:

Gedurende de eerste 6 maanden is het gebruik van de schermuitrusting (kleding & wapens) gratis.

U wordt verzocht na die periode met eigen uitrusting deel te nemen.

Zie deze pagina voor kledingadviezen en maattabellen. Momenteel is nog niet duidelijk hoe de prijzen van de uitrusting aangepast worden aan de inflatie.

 

Mocht u uw uitrusting willen huren dan rekenen wij daarvoor maandelijks € 37,50.

 

Communicatie:

Binnen onze vereniging maken we naast e-mail en website gebruik van een aantal WhatsApp-groepen om onderlinge (last minute) communicatie mogelijk te maken. U ontvangt na bevestiging van uw lidmaatschap spoedig een uitnodiging om hiervan lid te worden.

Schermgroep La Rapière

Secretariaat:

Sluizerbank 13

6213 JZ  Maastricht

+31 (0) 6 19 90 52 85