Start van seizoen 2023 - 2024

Geachte leden en ouders van jeugdleden, beste {name},

 

Het nieuwe schermseizoen 2023-2024 begint op maandag 28-08-2023. Het bestuur hoopt u allen te mogen begroeten op de gewoonlijke tijden.

 

Het zal in meerdere opzichten een bewogen jaar worden:

  • We zullen een nieuwe locatie moeten vinden in samenspraak met MaastrichtSport.
    Sporthal de Heeg gaat definitief tegen de vlakte medio 2024.
  • We moeten op zoek naar een nieuwe voorzitter omdat Lotte Eerdekens onze vereniging gaat verlaten (per volgende ALV).
  • Dit jaar maken we werk van de nieuwe/aangepaste statuten. Hiervoor zullen we de leden via een buitengewone Algemene LedenVergadering consulteren. Deze vergadering wordt belegd op een maandagavond van 20:15 - 20:30 uur.

    Ieder lid or ouder van jeugdleden wordt verzocht hierbij aanwezig te zijn. We moeten tenminste twee derde van de leden aanwezig hebben om de statuten goed te keuren vóór dat we naar de notaris gaan om de statuten te laten passeren.

    U krijgt de concept-statuten en Huishoudelijk Reglement zo spoedig mogelijk na vaststelling van de vergaderdatum.

Het verslag van afgelopen ALV moet nog goedgekeurd worden, maar onderstaande contributies zijn wel al definitief.

 

Geïndexeerde contributies per 01-01-2024:

 

Jeugd :           € 22,80 per maand

Volwassenen : € 28,50 per maand 

 

De contributies voor de KNAS zijn nog onbekend.

Secretariaat

 

Frans Hoeberechts

Sluizerbank 13

6213 JZ  Maastricht

+31 (0)6 24 71 68 90