De schermwapens

De moderne schermsport kent drie wapens: het floret, de degen en de sabel. Elk wapen heeft zijn eigen regels en daaruit volgende strategie, tactiek en techniek.

 

het floret:

Het floret is een steekwapen en één van de twee zogenaamde "conventiewapens". Dit betekent dat er met de floret alléén gescoord kan worden door te steken, en dat bij een gevecht met de floret de "recht van aanval" regel van toepassing is. Daarnaast heeft de floret een beperkt trefvlak waar daadwerkelijk punten gescoord kunnen worden, te weten de romp.

Vanwege het recht van aanval en het beperkte trefvlak zijn zowel in de aanval als verdediging bij floret veel bruikbare technieken en tactieken. Daarom is de floret een dynamisch en tactisch gebalanceerd wapen.

 

De degen:

De degen is een steekwapen, maar geen conventiewapen. Dit betekent dus dat het recht van aanval op de degen niet van toepassing is. Simpel gesteld gaat het erom wie als eerste de ander raakt.

Daarnaast geldt bij degen géén beperkt trefvlak waar gescoord kan worden, wat betekent dat overal op het lichaam, van teen tot hoofd, gescoord kan worden. Dit heeft weer een grote invloed op de tactiek en maakt van de degen een meer defensief en reactief wapen. Immers, elke beweging naar voren houdt een risico in. De aanvaller heeft niet het voordeel van het recht van aanval en degene die aangevallen wordt zal veelal een tegenaanval inzetten. Dit maakt de degen dan ook een geliefd wapen onder de meer bedachtzame schermers.

 

De sabel:

De sabel is zowel een slag als steekwapen en daarmee dus het enige schermwapen waarbij met een houw gescoord kan worden.

Daarnaast is het een "conventiewapen" met een beperkt trefvlak: het hele lichaam boven het middel (inclusief armen en hoofd) is geldig trefvlak. Dit alles maakt van de sabel een zéér dynamisch en offensief wapen. Het afweren van een steek is (iets) eenvoudiger dan van een houw en daarnaast krijgt de aanvallende schermer ook nog voordeel. Dit maakt de sabel geliefd bij de vooral aanvallend ingestelde schermers.

 

De basistechniek van het schermen blijft veelal hetzelfde bij alle wapens, maar de uit de uit de regels voortvloeiende verschillen in techniek en tactiek maken het spel per wapen zeer verschillend. Bij La Rapière start elke schermer op de floret omdat naar onze mening dit wapen technieken en tactieken gebruikt die op degen en sabel ook toepasbaar zijn. Daarom is dit volgens ons het beste opleidingswapen. Heeft men dan de basis van het schermen onder de knie, dan kan altijd overgestapt worden naar de meer defensieve degen of meer offensieve sabel wanneer u daar de voorkeur aan geeft